تبلیغات
korean-love - stupid neighbors 2
تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1391 | 12:04 ق.ظ | نویسنده : Elh@M

اینم از قسمت دوم چون استقبال ازش بیشتر بود اول اینو ادامه میدم و البته امروز دوبار این داستان رو گذاشتم كه تا قبل مدارس تموم بشه

فردا صبح:

جونگ مین و نانا  داشتن تو آشپزخونه صبحانه میخوردن و بچه ها از سروكولشون بالا میرفتن و جیغ جیغ میكردن ولی چون دیگه عادت كرده بودن توجهی نمیكردن.

- سر رات داری میای یه دو كیلو میوه بخر هیچی تو خونه نداریم

- این كف دست اگه مو داره بیا بكن

- خدارو شكر یه بار نشد من به جنابالی یه چیز بگم اون كف دست مفلستو نشونم ندی

- دیرم شد باید برم

- تا جلو در همرات میام

به در كه رسیدن جونگ مین به نانا نزدیك شد و خواست ببوستش اونم چشماشو بست كه یهو جونگ مین نگاش به پشت سر نانا افتاد كه  مینام(پسر نانا اینا) و شین وو(پسر من)  با نیش باز داشتن نگاشون میكردن.

- بر خر مگس لعنت

- چییییی؟جونگ مین چی گفتی؟با منی؟

- من...من به هفتادو هفت جدم بخندم اگه باتو باشم

دوباره چشمش به اون دوتا كه اون پشت ریسه رفته بودن افتاد حسابی كفری شده بود

- كره خرای پدرسوخته.مزاحمای خر مگس

- نه تو آدم نمیشی دلت باز كتك میخواد

-نا....نانا  باور كن

نانا خم شدو لنگه دمپاییشو در آورد تا باهاش جونگ مینو بزنه ولی وقتی بلند شد در  خونه طاق واز بود و  جونگ مین فرار كرده بود.

- ترسو باز فرار كرد. چششششش شب كه میای خونه دارم واست

جونگ مین به حالت دو از پله ها رفت بالا و پشت هم زنگ خونه ی هیون جونگ  و چونهی رو شروع كرد به زدن

- چیه چه خبره اومدم دیگه

- سلام چونهی خوبی؟هیون كو بگو بیاد بریم دیگه دیر شد

- علیك سلام.هیون هنوز خوابه بیا تو

- ای بابا دیرمون شد كه اصلا برو كنار خودم بیدارش میكنم تو بلد نیستی كار خودمه.

جونگ مین این رو گفت و به سمت اتاق خواب هیون رفت چونهی هم با تعجب دنبالش رفت.جونگ مین خیلی آروم رفت تو تخت كنار هیون خوابید و صداشو مثل زنا نازك كرد.

- هیون عزیز دلم پاشو صبح شده

هیون تكونی خورد ولی جواب نداد كه جونگ مین باز با عشوه گفت

- هیووووون پاشو دیگه قرارمون رو یادت رفته؟

- چونهی بزار بخوابم كودوم قرار؟

- واقعا كه قرار بود امروز تنها باشیما بچه هارم فرستادم خونه خواهرم نانا و اون پارك جونگ مین گردن شكسته

هیون كه هنوز خوابالو بود و متوجه نشده بود گفت:

- اشكال نداره عزیزم بیا بغلم و بعد دستشو انداخت دور گردن جونگ مین و خواست ببوسدش كه جونگ مین  دادی كشید و هولش داد عقب هیون هم كه با داد اون چشاشو واكرده بود با دیدن جونگ مین تو بغلش  جیغی زد و عقبكی رفت كه از اونور تخت افتاد و سرش خورد به دیوار.جونگ مین و چونهی هم از خنده ریسه رفته بودن

- مرررررگ انقد نخندین.مرتیكه الاغ این چه كاریه اگه سكته میكردم چی؟

-هه هه هه خیلی هه هه باحال بود هه هه

- زهر مار.چونهی تو دیگه چرا نگا كن از ترس رنگم مثل گچ دیوار سفید  ارغوانی شده.

- جانم چه رنگی؟

-تو جدی نگیر جونگ مین ایشون هنوز رنگارو بلد نیستن

- آهان.پاشو بریم داداش من كه كه بازار كپن فروشا منتظر ماس

.........................................................................................

ظهر خونه ی آران:

- راستی اران دیشب باز این شین وو ی ذلیل نشده خونه ی ما بودا جونم مرگ شده كلی ما رو ترسوند

- بابا چونهی اون ساقه ی كرفس رو درست خرد كن(نانا)

- خوبه دیگه آبجی نانا

- راستی دیشب بازم این دادش مین وو ی بیچاره با اون دختره ی ور پریده دعواش شده بود(كلا لئا هر جمله رو با راستی شروع میكنه)

- خوب شد مامانمون رفت و این روزا رو ندید كه گل پسرشو یه دیو اسیر كرده(آران)

- بابا ابجی بیچاره نارا چه تقصیری داره خب داداش مین وو كار درست و حسابی نداره(سونگ جین)

- یااااااااااا سونگ جینا تو رفیق دزدی یا شریك قافله؟

- من با دزدا شریك نمیشم.

- خاله جات خالی دیشب مامانم میخواست بابامو بخوره اونم از ترسش گریه میكرد(گلاب دخترم)

- خاك تو گورم گلاب این چه حرفیه من كی خواستم بابات رو بخورم مگه من آدم خوارم؟

- خودم دیدم داشتی بازوش رو گاز میگرفتی تازشم بابامم گفت تو آدم خواری

آران آنچنان چشم غره ای به گلاب رفت كه بچه بیچاره كلا خفه شد و بعد گفت

- هه هه بچس دیگه ما داشتیم شوخی میكردیم این جدی گرفت.

یه دفعه در خونه باز شد و كیوجونگ در حالی كه خیس و عصبانی بود اومد تو

- وای خدا مرگم بده كیو این چه ریختیه؟(سونگ جین)

- بابا آران  خب به بچتون یاد بدید بره دستشویی دیگه همه هیكلمو نجس كرد

- خاك تو گورم كار شین ووئه؟

- بله آقا پسرتون از بالكن كل كوچه رو آبیاری كردن و البته من رو.آیشششششششش امروز مصاحبه داشتم واسه یه كمپانی.(بچه یه بار داداش منم این كارو كرد البته فقط ماشین داییم كثیف شد)

-آخ آخ بیا بریم پایین لباستو عوض كنی(سونگ جین) آبجیا فعلا خدافظ

- خدافظ (همه باهم)
طبقه بندی: Stupid neighbors،

نمایش نظرات 1 تا 30

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

mouse code

كد ماوس