تبلیغات
korean-love - magic girls******ep5*******
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1391 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : Choon Hee


سام علیک..........
حال میکنید چه بفکرتونم؟؟؟؟؟؟خیلی بدید اگه نظراتتون کم باشه ها....................

قسمت پنجم::::::::::::::::::::::::J

چونهی به سمت در رفت!!!درو باز کرد که یدفعه...

........-آنیو چونهیااااا.....از دیدنت خوشحالم.....

چونهی-بو؟؟؟؟؟؟؟بییانه ولی شما؟؟؟

........-منو یادت نمیاد؟؟؟

چونهی-صدات آشنائه........چی؟؟؟تو؟؟؟؟تو.....

سانی-چیشده چونهیا میشناسیش؟؟؟

چونهی-امکان نداره....تو که گفتی نمیتونی بیای.....نکنه؟؟؟

.........-درسته من تو دنیای خودمم......

چونهی-وای خدای من چیشده؟؟؟؟اینجا چخبره؟؟؟

..........-میشه من بیام تو؟؟؟همه چیزو توضیح میدم....

لئا-باشه بیا.....

...........-سلام به همگی.....إ کیم هیونگ جون توهم اینجایی؟؟؟

هیونگ-ببخشید شما؟؟؟

.........-بت حق میدم منو نشناسی من لی سویی مین هستم......

چونهی-سویی اینجا چخبره؟؟؟دوربین مخفیه؟؟؟

سویی-چونهی خوبه که من اینهمه برات حرف زدما!!!!!!!!!!!!!

چونهی-من که چیزی نفهمیدم!!!!!

آران-چونهی تو میشناسیش؟؟؟

چونهی-من فکر کنم باید برم تیمارستان.......

سونگ جین-تو که کلا تیمارستانی ای مطمئن باش....

سانی-میشه دقیق به ما تووضیح بدید شما کی هستید؟؟؟

سویی-خب نانا فکر کنم تو درباره دنیاهای موازی چیزی بدونی نه؟؟؟

نانا-ها ؟؟؟چه ربطی داره؟؟؟

سویی-چون شما الان تویه دنیای من هستید!!!!

لئا-مگه دنیای تو و ما داره؟؟؟همه داریم اینجا زندگی میکنیم دیگه!!!

نانا-من فکر کنم منظورتو فهمیدم....

آران-میشه مارم روشن کنید؟؟؟

چونهی-منظورش اینه که ما از دروازه بین دو دنیا رد شدیم برای همین الان اینجاییم!!!

لئا-یعنی کجا؟؟؟

نانا-یعنی یه دنیا به موازات دنیای خودمون....

سونگ جین-ولی این امکان نداره......

صدای زنگ در-دینگ ... دینگ ...

سانی-سونگ جین برو درو باز کن....

سونگ جین-من؟؟؟باشه.....(چه حرف گوش کن)

سونگ جین رفت سمت درو درو باز کرد.....

سونگ جین-شما؟؟؟

سلونگ-سلام سونگ جین....بچه ها بیاید بریم تو....

سونگ جین-اهم ... اهم ... اهم...(سرفه)شما کی هستید؟؟؟؟

سلونگ-آشنا میشیم.....

سونگ جین-یااااااااااا کجا میری؟؟؟

سلونگ-خونه عمو شجاع!!!

سونگ جین-بچه پرووووو....

سلونگ-های سویی....

سویی-مرض!!!سلام پسرااااااا.....

لئا-یاااااااااا اینجا چخبره؟؟؟

نانا-دوربین مخفیه؟؟؟؟!!!

سانی-بهتره این مسخره بازیارو تموم کنیدو همین الان از اینجا برید بیرون....

چونهی-نیاز به این کار نیست....

آران-چونهیااااااااااا!!!!

یونهی-راست میگه بهتره باور کنیم....

کیو-هنوزم پشتش وای میستی؟؟؟

یونهی-بو؟؟؟اوپااااا....

چونهی-هه تو هم اینجایی؟؟؟هه جایی نیست من برم تو نباشی؟؟؟

وویانگ-چرا قبرستون.....

کیو-بهتره شما دخالت نکنید....

چونهی-قبرستونم برم تو هستی!!!

کیو-بهتره مودب باشی چونهیاااا....

چونهی-شیروووو....

وویانگ-دختره پرو...کیو جونگ این کیه؟؟؟میشناسیش؟؟؟

کیو-بهتر از خودش میشناسمش....

چونهی-هیچکس منو بهتر از خودم نمیشناسه....

کیو-فکر کنم اوپات میشناسه...

چونهی-من برادری ندارم....

یونهی-اونییییی.....اوپاااااا....کیمانه.....

چونهی-بهتره دخالت نکنی یونهیا...

کیو-درسته این مسئله بین ماست....

چونهی-از کی تا حالا منو تو ما شدیم؟؟؟

کیو-بو؟؟؟؟

سانی-شما واقعا خواهر برادرید؟؟؟

کیو-یه...

چونهی-آنیو...

کیو-یااااااااااااا......

چونهی-وه؟؟؟؟

یونهی-کیمانه....جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ.....جیییییغ....جییییییییییییییییییییییییغ.....جییییییییییییییغ.........

کیو-یااااا یاااا یاااا....

لئا-آی گوشم......

یونهی-جیییییییییییییییییییییغ.....جیییییییغ....اوووووووووووووومم....اوممممم......اوممممممممم.....

آران-آخیش...گومائو...

وویانگ-گومائو هیونا........

هیون-کرم کردی دختر....

چونهی جلو رفتو یه دونه زد توی زانوی هیون...

هیون-آییییییییییییی....یاااااااااااا.....بیچوسو؟؟؟؟

یونهی-تو چطور جرئت میکنی دهن منو بگیری؟؟؟

چونهی-یااااا بهتره حواستو جمع کنیو به خواهر من نزدیک نشی...آراسو؟؟؟

سلونگ-بسه از این مشکلات خانوادگیو عشقو عاشقی بیاید بیرون....

چونهی-بووووو؟؟؟؟عشقو عاشقی؟؟؟

هیون-عقلتو از دست دادی؟؟؟به این میگن عشقو عاشقی؟؟؟

سویی-نخیر این دوتا رو میگیم.....

همه برگشتنو به آرانو هیونگ که نگاه کردن!!!

آران-یااااا چیه نگاه میکنید؟؟؟

لئا-آراناااا....تو تو عمرت برا من آب کیوی نیاوردی بعد برا این پسره میاری؟؟؟

یانگهوا-هیونگااااا.....تو....آب کیوی؟؟؟

هیونگ-ایششششش......یاااااا......

نانا-بهتره تمومش کنیم بریم سر اصل مطلب...........و همه به سویی و سلونگ خیره شدن............
طبقه بندی: Magic Girls،

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

mouse code

كد ماوس